Menu Zavřeno

Ceník

Obecné informace:

Tlumočnické zakázky se neúčtují hodinově, ale po celodenních blocích; v případě miniaturních zakázek po „půl blocích“.

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ
Tlumočnický blok (do 8 hodin práce na místě tlumočení) 5 000,-
“Půl” bloku (pro „mikrozakázky“) 3 000,-
SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ
Tlumočnický blok (do 8 hodin práce na místě tlumočení) 9 000,-
“Půl” bloku (do 4 hodin práce na místě tlumočení) 5 000,-

Pozor!

Pro simultánní tlumočení vždy potřebujete 2 tlumočníky, jelikož je potřeba se cca po 20 minutách tlumočení střídat!!

Druhého tlumočníka pro vaši zakázku ráda zajistím.

Více informací o jednotlivých typech tlumočení:

Cena zahrnuje:

  • důkladnou přípravu na výkon tlumočení na základě materiálů dodaných klientem
  • dopravu na místo tlumočení v rámci města Ostravy

Cena nezahrnuje:

  • Dopravu na místo tlumočení pokud je mimo město Ostrava
  • Úhradu času stráveného na cestě
  • Ubytování (v případě vícedenních zakázek mimo Ostravu)
  • Zahraniční stravné (“diety”) v případě tlumočení v zahraničí